top of page


Premendo nas imaxes poderás descargar a ficha completa da actividade.

Título do curso:

MUSICOTERAPIA.

Música para a felicidade.

Lugar e datas

Do 14 de febreiro ao 14 de xuño de 2023


Espazos nos que se desenvolverá:

AULA 004


Lugar:

UNED Pontevedra

Horas

Horas lectivas: 24

Ver calendario

Créditos

1 crédito ECTS (en trámite).

Ver más actividades

 

Modalidade:

PRESENCIAL

Esta actividade se desenvolverá presencialmente.
MODALIDADE SEMIPRESENCIAL EXCLUSIVA PARA PERSONAL SANITARIO:

Dado o interese que este curso está a suscitar entre persoas pertenencientes ao colectivo do persoal sanitario en activo, e dadas as dificultades expresadas en canto a conciliación con quendas e horarios laborais, decidimos, exclusivamente para este sector, abrir a posibilidade dun formato semiprensencial sendo máis flexibles co número de sesións obrigatorias de asistencia e substituíndo estas clases ás que o alumno/a non poida asistir por relatorios, lecturas e titorías personalizadas.

OBXECTIVOS:

-Autopercepción.

Desenvolver conciencia do noso propio corpo, o noso organismo e a súa dimensión musical

 

-Introdución á linguaxe musical. Nocións musicais relacionadas co ritmo, a melodía, a harmonía e a composición musical.

-Creatividade.

Desenvolver a imaxinación mediante o xogo con todo tipo de instrumentos, sons, movementos, ritmos.

 

-Comunidade.

Creación de vínculos sociais e emocionais relacionados coa música.

 

-Pertenza.

Coñecemento e desenvolvemento de repertorio e posibilidades da música tradicional e popular.

 

-Práctica.

Aplicación dos nosos coñecementos e repertorio como músicos e futuros musicoteraeutas en diferentes contextos: accións de rúa, traballo escolar e coa infancia, ámbito hospitalario e traballo con persoas maiores.

-Matrícula ordinaria.

48 €

RUA_4435.jpg
MUSICOTERAPIA-2.jpg

Nelson Quinteiro inicia unha proposta formativa presencial de MUSICOTERAPIA dentro das actividades de Extensión Universitaria da Universidade Nacional de Educación a Distancia (UNED) no Campus de Pontevedra durante o segundo cuatrimentre de 2023.

A musicoterapia é unha disciplina que emprega as posibilidades da linguaxe musical, do ritmo e do movemento como canle mediante o cal mellorar o benestar dunha persoa. A terapia musical emprega as respostas aos estímulos musicais como vehículo mediante o cal se producen cambios positivos no estado de ánimo e o benestar mental xeneral. A terapia musical que propoñemos inclúe escoitar música e crear música con instrumentos de todo tipo. Tamén cantar e moverse coa música. Empregar todo tipo de recursos e utensilios para producir música, estimulando a creatividade. Como exercicio, é altamente positivo para mellorar a confianza nun mesmo, a comunicación, a independencia, a autoconciencia e a conciencia dos demais e a capacidade de concentración e atención. A interacción musical entre unha persoa e o seu terapeuta, e o resto das persoas que participan na actividade crea comunidade, e amplifica os vencellos sociais.

Programa

Martes, 14 de febreiro

12:00-13:30 h.

PRESENTACIÓN DA ACTIVIDADE. OBXECTIVOS, FERRAMENTAS, METODOLOXÍA. SISTEMA DE AVALIACIÓN. PRESENTACIÓN DO DOCENTE, TRAXECTORIA E PROXECTOS.

 

Martes, 28 de febreiro

12:00-13:30 h.

Autopercepción. Desenvolver conciencia do noso propio corpo, o noso organismo e a súa dimensión musical. Percusión corporal.

 

Martes, 7 de marzo

12:00-13:30 h.

Introdución á linguaxe musical.

 

Martes, 14 de marzo

12:00-13:30 h.

Cornucopia. Traballo con todo tipo de instrumentos. Convencionais e non convencións, utensilios cotiáns. Como facer música con todo tipo de recursos.

 

Martes, 21 de marzo

12:00-13:30 h.

Introdución ao canto e coro. Afinación. Proxección. Enerxía. Polifonía. Canon.

 

Martes, 28 de marzo

12:00-13:30 h.

Creación de repertorio.

 

Martes, 11 de abril

12:00-13:30 h.

Xéneros, ritmos e repertorio da música tradicional e popular de Galicia

 

Martes, 18 de abril

12:00-13:30 h.

Música para bebés e no ámbito das garderías.

Sensibilidade. Volume. Ritmo de intervención. Imaxinario. As nanas. Repertorio

 

Martes, 25 de abril

12:00-13:30 h.

Práctica: Musicoterapia nunha gardería.

 

Martes, 2 de maio

12:00-13:30 h.

Musicoterapia infantil e no ámbito escolar.

Enerxía. Dinamización. Ritmo. Imaxinario. Repertorio.

Martes, 9 de maio

12:00-13:30 h.

Práctica: Musicoterapia nun colexio.

 

Martes, 16 de maio

12:00-13:30 h.

Musicoterapia no ámbito sanitario.

Protocolos hixiénico-sanitarios. Organigrama institucional sanitario. Respecto e ritmo da intervención. Escoita activa e improvisación. Repertorio.

 

Martes, 30 de maio

12:00-14:00 h.

Práctica: Musicoterapia nun hospital.

 

Martes, 13 de xuño

12:00-14:00 h.

Musicoterapia con persoas maiores.

Técnicas de captación e estímulo da atención. Imaxinarios de intervención. Dinámicas de estimulación física e dinámica. Repertorio.

 

Mércores, 14 de xuño

12:00-14:00 h.

Práctica: Musicoterapia nunha residencia.

bottom of page