top of page
021.jpg

A musicoterapia é o emprego profesional da música e dos seus elementos (ritmo, melodía, forma, armonía) como unha forma de incidir nos ambientes médicos, sociocomunitarios, educativos, familiares como un xeito de conseguir melloras nos aspectos físicos, psicolóxicos, emocionais, de comportamento ou espirituais e como medio de acadar maior benestar.

 

A Organización Mundial da Saúde (OMS) recoñece a importancia das terapias artísticas e da musicoterapia como medio de humanización dos ambientes sociais e sanitarios, e a disciplina artéllase como un conxunto de métodos, estraxias, técnicas e consignas estandarizadas e reguladas según os contextos sociais e políticos das rexións onde se realicen. (WFMT, 2011).

 

Dende o ano 2017 Nelson Quinteiro especialízase nas intervencións artísticas no ámbito hospitalario empregando a música como principal recurso, ademais e poñer a andar as súas propias iniciativas de musicoterapia social e con persoas maiores en Residencias Públicas e entidades de traballo con persoas con Alzheimer. No ano 2023 comeza a impartir aulas como docente na Área de Extensión Académica da UNED, Pontevedra, e cursa o Master Oficial en Musicoterapia da UNIR (Universidad Internacional de La Rioja). 

Consulta as propostas en Musicoterapia

dispoñibles EN GALEGO

Consulta las propuestas en Musicoterapia

disponibles EN CASTELLANO para todo el Estado y a nivel internacional

INTERVENCIONES.jpg

Aberto o prazo de inscripción para a actividade "Intervenciones Artísticas en el Ámbito Hospitalario" que impartirá Nelson Quinteiro durante o primeiro semestre do curso 23-24 na Área de Extensión Académica da UNED-Universidad Nacional de Eduación a Distancia-Campus de Pontevedra.

O obxectivo deste curso de 40 horas de duración que dará comezo en setembro nunha modalidade de online en streaming e dotado con 2 créditos ETC é introducir ao alumno/a en como as artes (música, teatro -en especial o clown-, danza, artes plásticas etc...) poden contribuír á mellora das condicións de vida e benestar das persoas nun ámbito tan complexo e especial como é un hospital a través das intervencións artísticas no ámbito hospitalario.

En definitiva, ofrecer un primeiro achegamento global á figura do artista de hospital como o inicio dun proceso para converterse en artista de hospital.

P07J3707.webp
P07J3717.webp

Aberto o prazo de inscripción para a actividade "Musicoterapia. Música para la felicidad" que impartirá Nelson Quinteiro durante o primeiro semestre do curso 23-24 na Área de Extensión Académica da UNED-Universidad Nacional de Eduación a Distancia-Campus de Pontevedra.

No Día Europeo da Música 2023 lanzamos unha nova edición da actividade de "Musicoterapia. Música e Felicidade" que impartirá Nelson Quinteiro na área de extensión académica da UNED Pontevedra de cara o primeiro semestre do curso 2023-2024.

Como novidade ofrecemos un enfoque e contidos académicos totalmente renovados, ademais de ofrecer un formato 100% online, para facilitar a conciliación e a posibilidade de que persoas de todo o Estado e América, que amosaron interese na anterior edición, poidan participar.

O curso, dotado con 1 crédito ETC forma parte das actividades do 50 aniversario da UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia

Neste curso introduciremos ao alumno/a en a disciplina, ben como un modo de iniciar o camiño cara á formación e profesión de musicoterapia, reforzaremos coñecementos desde un punto de vista que integra o aspecto teórico e o práctico ou achegaremos ferramentas para empregar a música e os seus elementos como recurso principal na consecución de obxectivos terapéuticos e de benestar das persoas ou grupos sobre as que queiramos intervir.


Premendo nas imaxes poderás descargar a ficha completa da actividade.

Título do curso:

MUSICOTERAPIA.

Música para a felicidade.

Lugar e datas

Do 14 de febreiro ao 14 de xuño de 2023


Espazos nos que se desenvolverá:

AULA 004


Lugar:

UNED Pontevedra

Horas

Horas lectivas: 24

Ver calendario

Créditos

1 crédito ECTS (en trámite).

Ver más actividades

 

Modalidade:

PRESENCIAL

Esta actividade se desenvolverá presencialmente.
MODALIDADE SEMIPRESENCIAL EXCLUSIVA PARA PERSONAL SANITARIO:

Dado o interese que este curso está a suscitar entre persoas pertenencientes ao colectivo do persoal sanitario en activo, e dadas as dificultades expresadas en canto a conciliación con quendas e horarios laborais, decidimos, exclusivamente para este sector, abrir a posibilidade dun formato semiprensencial sendo máis flexibles co número de sesións obrigatorias de asistencia e substituíndo estas clases ás que o alumno/a non poida asistir por relatorios, lecturas e titorías personalizadas.

OBXECTIVOS:

-Autopercepción.

Desenvolver conciencia do noso propio corpo, o noso organismo e a súa dimensión musical

 

-Introdución á linguaxe musical. Nocións musicais relacionadas co ritmo, a melodía, a harmonía e a composición musical.

-Creatividade.

Desenvolver a imaxinación mediante o xogo con todo tipo de instrumentos, sons, movementos, ritmos.

 

-Comunidade.

Creación de vínculos sociais e emocionais relacionados coa música.

 

-Pertenza.

Coñecemento e desenvolvemento de repertorio e posibilidades da música tradicional e popular.

 

-Práctica.

Aplicación dos nosos coñecementos e repertorio como músicos e futuros musicoteraeutas en diferentes contextos: accións de rúa, traballo escolar e coa infancia, ámbito hospitalario e traballo con persoas maiores.

-Matrícula ordinaria.

48 €

RUA_4435.jpg
MUSICOTERAPIA-2.jpg

Nelson Quinteiro inicia unha proposta formativa presencial de MUSICOTERAPIA dentro das actividades de Extensión Universitaria da Universidade Nacional de Educación a Distancia (UNED) no Campus de Pontevedra durante o segundo cuatrimentre do curso 2022-2023.

A musicoterapia é unha disciplina que emprega as posibilidades da linguaxe musical, do ritmo e do movemento como canle mediante o cal mellorar o benestar dunha persoa. A terapia musical emprega as respostas aos estímulos musicais como vehículo mediante o cal se producen cambios positivos no estado de ánimo e o benestar mental xeneral. A terapia musical que propoñemos inclúe escoitar música e crear música con instrumentos de todo tipo. Tamén cantar e moverse coa música. Empregar todo tipo de recursos e utensilios para producir música, estimulando a creatividade. Como exercicio, é altamente positivo para mellorar a confianza nun mesmo, a comunicación, a independencia, a autoconciencia e a conciencia dos demais e a capacidade de concentración e atención. A interacción musical entre unha persoa e o seu terapeuta, e o resto das persoas que participan na actividade crea comunidade, e amplifica os vencellos sociais.

Programa

Martes, 14 de febreiro

12:00-13:30 h.

PRESENTACIÓN DA ACTIVIDADE. OBXECTIVOS, FERRAMENTAS, METODOLOXÍA. SISTEMA DE AVALIACIÓN. PRESENTACIÓN DO DOCENTE, TRAXECTORIA E PROXECTOS.

 

Martes, 28 de febreiro

12:00-13:30 h.

Autopercepción. Desenvolver conciencia do noso propio corpo, o noso organismo e a súa dimensión musical. Percusión corporal.

 

Martes, 7 de marzo

12:00-13:30 h.

Introdución á linguaxe musical.

 

Martes, 14 de marzo

12:00-13:30 h.

Cornucopia. Traballo con todo tipo de instrumentos. Convencionais e non convencións, utensilios cotiáns. Como facer música con todo tipo de recursos.

 

Martes, 21 de marzo

12:00-13:30 h.

Introdución ao canto e coro. Afinación. Proxección. Enerxía. Polifonía. Canon.

 

Martes, 28 de marzo

12:00-13:30 h.

Creación de repertorio.

 

Martes, 11 de abril

12:00-13:30 h.

Xéneros, ritmos e repertorio da música tradicional e popular de Galicia

 

Martes, 18 de abril

12:00-13:30 h.

Música para bebés e no ámbito das garderías.

Sensibilidade. Volume. Ritmo de intervención. Imaxinario. As nanas. Repertorio

 

Martes, 25 de abril

12:00-13:30 h.

Práctica: Musicoterapia nunha gardería.

 

Martes, 2 de maio

12:00-13:30 h.

Musicoterapia infantil e no ámbito escolar.

Enerxía. Dinamización. Ritmo. Imaxinario. Repertorio.

Martes, 9 de maio

12:00-13:30 h.

Práctica: Musicoterapia nun colexio.

 

Martes, 16 de maio

12:00-13:30 h.

Musicoterapia no ámbito sanitario.

Protocolos hixiénico-sanitarios. Organigrama institucional sanitario. Respecto e ritmo da intervención. Escoita activa e improvisación. Repertorio.

 

Martes, 30 de maio

12:00-14:00 h.

Práctica: Musicoterapia nun hospital.

 

Martes, 13 de xuño

12:00-14:00 h.

Musicoterapia con persoas maiores.

Técnicas de captación e estímulo da atención. Imaxinarios de intervención. Dinámicas de estimulación física e dinámica. Repertorio.

 

Mércores, 14 de xuño

12:00-14:00 h.

Práctica: Musicoterapia nunha residencia.

bottom of page